Darmowa dostawa od 300,00 PLN

Regulamin

Sklep internetowy działający pod nazwą  www.footballmasters.pl, prowadzony jest przez firmę

Football Masters z zarejestrowaną działalnością gospodarczą przy ul. Jana Krysta 3 /71 w Warszawie oraz z siedzibą w Kielcach przy ul. Czachowskiego 40.
NIP: 527-259-2477

1. Football Masters prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez sklep on-line. Wyślij e-maila ze szczegółami zamówienia. Po złożonym zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. Pamiętaj, aby ustalić szczegóły zamówienia przed jego dokonaniem.

3. Część produktów firmy Football Masters wykonywana według indywidualnych wytycznych klienta.
Rękawice z wykonaną personalizacją – nadrukiem, nie podlegają zwrotowi i wymianie na inne rękawice. Reklamacje są uwzględniane wyłącznie w przypadku uszkodzeń, które powstały nie z winy użytkownika.

4. Realizacja zamówienia następuje od momentu otrzymania wpłaty na konto firmowe

5. Czas realizacji zamówienia to około 48 godzin.

6. Wszystkie ceny podawane są w PLN  i zawierają podatek 23% VAT.

7. Za produkty Kupujący może zapłacić gotówką lub przelewem bankowym :

na numer rachunku  92 2490 0005 0000 4530 7045 2921

8. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Faktura wysyłana jest na życzenie w formie elektronicznej.

9. W momencie wysłania przez Kupującego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

10. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozywającego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

12. Informujemy, że dane osobowe podane w zamówieniu, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient  ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

13. Zwrot towaru.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Mailowo- biuro@footballmasters.pl lub
Telefonicznie- +48 757 095 189
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Football Masters Wojciech Małecki
Aleja Krakowska 84
05-090 Sękocin Stary
Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne al-bo programy komputerowe dostarczane w za-pieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;
Nie dotyczy rękawic z personalizacją – nadrukiem.

14. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien jak najszybciej skontaktować się z firmą Football Masters drogą e-mailową biuro@footbalmasters.pl lub telefoniczną 575-095-189 i odesłać towar na nasz adres. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy. W przypadku produktów zniszczonych reklamacje nie są nieuwzględniane.

15. Vouchery Podarunkowe, nagrody kwotowe realizowane są zawsze od ceny detalicznej produktu.

Wysyłając zamówienie  dokonujesz zakupu i tym samym akceptujesz regulamin, który znajduje się na stronie www.footballmasters.pl

pixel