• Darmowa dostawa od 300 PLN
  • Darmowe Control Socks od 600 PLN
  • Kup teraz, zapłać za 30 dni - PayPo
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa wszystkie ważne kwestie dotyczące korzystania platformy Sklepu Internetowego www.footballmasters.pl. To dokument, który reguluje Wasze oraz nasze prawa i obowiązki.
1.2. Właścicielem Sklepu internetowego jest FOOTBALL MASTERS z siedzibą w Magdalenka, ul. Iglasta 5/2, 05-506 Magdalenka (POLSKA), NIP 527-259-2477, REGON 146618327, prowadzimy działalność bankową w BNP Paribas, numer konta: 12 1600 1462 1856 4048 5000 0001, SWIFT: PPABPLPK. Możecie skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@footballmasters.pl lub telefonicznie pod numerem: (+48) 575 095 189. Otwarte jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
1.3. Wszystkie ogłoszenia, reklamy i cenniki dotyczące Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nie są jednak ofertą w rozumieniu prawa.
1.4. Przypominamy, że korzystając z naszego Sklepu Internetowego, zobowiązujecie się do dokładnego zapoznania się z naszym Regulaminem i do jego przestrzegania. Dzięki temu będziecie mogli w pełni cieszyć się zakupami u nas.

2. DEFINICJE

2.1) BOK – Biuro Obsługi Klienta Football Masters, które może udzielić Ci informacji o prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu Internetowego i organizowanych promocji. BOK udziela informacji w godzinach i w za pośrednictwem kanałów kontaktu, które zostały wskazane w Sklepie Internetowym w zakładce „Pomoc” lub „Centrum Pomocy”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
2.2) Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego nam tytułem przeniesienia własności Produktu na Ciebie zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.
2.3) DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
2.4) Klient – użytkownik Sklepu Internetowego.
2.5) Klient Biznesowy – jeśli używasz Sklepu Internetowego jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksy cywilnego, ale z wyłączeniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
2.6) Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022.1360, ze zm.) – Kodeks cywilny.
2.7) Konto – usługa świadczona drogą elektroniczna w ramach Sklepu Internetowego dająca dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu Internetowego. Każde Konto jest oznaczone indywidualnym loginem oraz zabezpieczone hasłem.
2.8) Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego umożliwiająca złożenie Zamówienia i skorzystanie z powiązanych z tym funkcji.
2.9) FOOTBALL MASTERS – Football Masters z siedzibą w Magdalenka, ul. Iglasta 5/2, 05-506 Magdalenka (POLSKA), NIP 527-259-2477, REGON 146618327, prowadzimy działalność bankową w BNP Paribas, numer konta: 12 1600 1462 1856 4048 5000 0001, SWIFT: PPABPLPK. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@footballmasters.pl lub telefonicznie pod numerem: (+48) 575 095 189. Otwarte jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
2.10) Produkt – udostępniona w Sklepie Internetowym rzecz wraz z jej częściami składowymi oznaczona ceną i będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Testowania Produktu.
2.11) Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, które zostały odrębnie uregulowane lub wyartykułowane i są dostępne w ramach Sklepu Internetowego (np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki).
2.12) Regulamin – niniejszy regulamin.
2.13) Testowanie Produktu – wysyłka wybranego Produktu Klientowi na czas nie dłuższy niż 14 dni , ze zobowiązaniem zwrotu produktu przez Klienta po upływie 14 dni od daty doręczenia Produktu
2.14) Sklep Internetowy – prowadzona przez nas platforma internetowa, dostępna pod adresem www.footballmasters.pl, za pośrednictwem której świadczymy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Poprzez Sklep Internetowy umożliwiamy Ci w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży, Testowania Produktu i korzystanie z innych powiązanych funkcji.
2.15) Sprzedawca – Football Masters, w przypadku zawarcia z nami Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.
2.16) Treści – teksty, grafiki lub multimedia (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostępne w ramach Sklepu Internetowego.
2.17) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Tobą, a Sprzedawcą, na której treść składa się Zamówienie i Regulamin oraz do której odpowiednie zastosowanie mają Polityki Prywatności oraz wyrażone przez Ciebie dodatkowe zgody formalne.
2.18) Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U.2020.287, ze zm.) - o prawach konsumenta.
2.19) Zamówienie – składana przez Ciebie do Sprzedawcy oferta, będąca Twoim oświadczeniem woli zwarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie powinno określać co najmniej jeden Produkt, którego umowa ma dotyczyć oraz pozostałe niezbędne dane wskazane na etapie jego składania. Pamiętaj, że dopiero potwierdzenie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w zakresie danego Produktu jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie tego Produktu.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.1. Korzystanie z Sklepu Internetowego możliwe jest jedynie dla osób fizycznych lub prawnych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w ich imieniu. W przypadku posiadania jedynie ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wymagane jest uzyskanie prawnie ważnej zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży.
3.1.2. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego, należy spełnić określone warunki techniczne, które są następujące:
- Posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
- Aktywny adres e-mail i dostęp do poczty elektronicznej;
- Używanie przeglądarki internetowej, takiej jak Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome lub Safari, w wersji z ostatnich 24 miesięcy;
- Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu wynosząca 1024x768;
- Włączenie możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript w przeglądarce internetowej.
3.1.3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz w niektórych sytuacjach klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
3.1.4. Sklep Internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługi te obejmują korzystanie z Konta i jego funkcji, zarządzanie zgodami na komunikację marketingową, składanie Zamówień, zawieranie Umów Sprzedaży, korzystanie z Koszyka, dostęp do Treści oraz otrzymywanie informacji handlowych.
3.1.5. Podczas korzystania z Sklepu Internetowego zobowiązujesz się:
a) Podawać prawdziwe i aktualne dane wymagane do świadczenia usług;
b) Regularnie aktualizować podane dane, w tym dane osobowe;
c) Nie utrudniać funkcjonowania Sklepu Internetowego;
d) Działać zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
e) Terminowo dokonywać płatności za zakupione Produkty i odbierać je zgodnie z umową;
f) Nie udostępniać treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści zakazanych przez DSA.
3.2. Testowanie Produktów
3.2.1 Jeśli jesteś Klubem, Stowarzyszeniem Sportowym czy Akademią Piłkarską i jesteś zainteresowany zakupem większej ilości Produktów, zanim dokonasz zakupu interesującego Cię Produktu, istnieje opcja skorzystania z usługi Testowania. Testowanie pozwala Ci wypróbować Produkt przez 14 dni z obowiązkiem jego zwrotu po upływie tego terminu.
3.2.2 Koszt dostawy i zwrotu testowanych produktów pokrywa FOOTBALL MASTERS.
3.2.3 Testowanie Produktów dotyczy wyłącznie piłek, znajdujących się w ofercie FOOTBALL MASTERS. Pozostałe Produkty, dostępne w ofercie FOOTBALL MASTERS są wyłączone z opcji testowania.
3.3. Konto
3.3.1 W Sklepie Internetowym masz możliwość założenia swojego własnego Konta. Korzystanie z Konta umożliwia Ci wygodniejsze operowanie w Sklepie poprzez przechowywanie danych adresowych niezbędnych do szybkiej dostawy zamówionych Produktów. Ponadto, dzięki Kontu będziesz mógł monitorować status swoich Zamówień oraz korzystać z innych dostępnych funkcji.
3.3.2 Aby utworzyć Konto, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk "Załóż konto". Następnie na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta oraz instrukcją, jak to zrobić.
3.3.3 Po zakończeniu rejestracji otrzymasz potwierdzenie utworzenia Konta na wskazany adres e-mail. W tym momencie między Tobą a nami zostanie zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Konta. Umowa ta będzie obowiązywać czas nieokreślony, a możliwość jej rozwiązania będzie określona w Regulaminie.
3.4. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług
3.4.1 Masz prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności podawania przyczyn. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z instrukcją poniżej.
3.4.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy przesłać do nas w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest w Załączniku do Regulaminu. Po odstąpieniu od umowy, uznaje się ją za nieważną.
3.4.3 Ponadto, w każdym momencie i bez podawania przyczyny masz możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia. Wystarczy przesłać do nas oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy.
3.4.4 Zarówno oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak i o wypowiedzeniu umowy, zalecamy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@footballmasters.pl lub pisemnie na adres: ul. Iglasta 5/2, 05-506 Magdalenka.
3.4.5 Zachowujemy również prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z tobą w każdej chwili, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Może to nastąpić wyłącznie w przypadku istnienia ważnych przyczyn, takich jak:
a) Zmiana przepisów prawnych lub ich interpretacji istotnie wpływająca na świadczenie usług drogą elektroniczną;
b) Zaniechanie aktywnej działalności handlowej i usługowej przez Football Masters;
c) Konieczność zmiany sposobu świadczenia usług ze względu na przyczyny techniczne lub technologiczne;
d) Modyfikacja zakresu świadczonych usług, objętych Regulaminem, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcji lub usług;
3.4.6 Zarówno ty, jak i my, mamy prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli druga strona rażąco narusza postanowienia Regulaminu. Jeśli jesteś konsumentem, najpierw otrzymasz wezwanie do zaprzestania naruszeń w ciągu 3 dni od jego doręczenia. Rozwiązanie umowy nastąpi dopiero w przypadku braku reakcji na to wezwanie.
3.4.7 W sytuacji, gdy stwierdzimy rażące naruszenie Regulaminu ze strony użytkownika, możemy podjąć działania w celu zabezpieczenia Sklepu Internetowego i ochrony praw innych klientów. Może to obejmować ograniczenie dostępu do niektórych funkcji Sklepu, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówień oraz publikowanie Treści. To ograniczenie może obowiązywać do 12 miesięcy, jednak w przypadku klientów indywidualnych zostanie poprzedzone wezwaniem do zaprzestania naruszeń Regulaminu.
3.4.8 Jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek działania wymienione w punktach powyżej, przysługuje ci prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustępami 27–30 Regulaminu.
3.4.9 Wezwania i oświadczenia o rozwiązaniu umowy są wysyłane na adres e-mail podany przez ciebie podczas rejestracji usługi.
3.5. Reklamacja usług
3.5.1 nformujemy Cię, że oprócz reklamacji dotyczących wadliwości Produktu, które są opisane w rozdziale VIII, masz prawo do składania reklamacji dotyczących naszej działalności i świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną. Reklamacje te zalecamy składać:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eobuwie.pl;
b)pisemnie na adres: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra;
3.5.2 Prosimy, abyś w reklamacji wskazał w szczególności informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; swoje żądania oraz swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Znacznie ułatwi Nam to i przyspieszy cały proces reklamacyjny.
3.5.3 Odpowiedzi na reklamację udzielimy na adres e-mail, który wskazałeś podczas składania reklamacji, chyba że indywidulanie uzgodniłeś z Nami inną formę kontaktu.
3.5.4 Odpowiedź na reklamację otrzymasz nie później niż po 14 dniach od dania jej złożenia.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Na moment zawarcia Umowy Sprzedaży, masz możliwość zapoznania się z dostępnymi w Sklepie Internetowym sposobami płatności za Produkty, przechodząc do zakładki w Sklepie Internetowym określającej metody płatności oraz bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
4.2. Sposoby płatności dostępne dla danego Zamówienia mogą zależeć od Produktów objętych Zamówieniem lub wybranego sposobu dostawy. Sposoby płatności dla danego Zamówienia są wskazane każdorazowo podczas jego składania.
4.3. Jeżeli co najmniej jednokrotnie wybierzesz metodę płatności z opcją „za pobraniem” i nie wywiążesz się z tych płatności, możesz być objęty ograniczeniem możliwości dokonywania płatności „za pobraniem”.
4.4. Transakcje płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z Twoim wyborem za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
4.5. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma płatności od Ciebie, jeżeli wybrałeś płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Tobą w celu udzielenia Ci pomocy technicznej w zakresie płatności.
4.4. Zastrzegamy, że Zamówienie może zostać anulowane, a Umowa Sprzedaży niezawarta, w przypadku:
a) braku opłacenia Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 20 minut od złożenia Zamówienia w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą.
b) braku zawarcia umowy o kredyt konsumencki w ciągu 2 godzin od złożenia Zamówienia w przypadku wyboru metody płatności z odroczonym terminem zapłaty.
4.7. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, jesteś obowiązany dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. Nieodebranie Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według Twojej indywidualnej specyfikacji lub służących zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.
4.8. Jeśli wybrałeś płatność z góry i ją uiściłeś, a następnie nie odebrałeś Produktu w wyznaczonym terminie i nie odebranie Produktu w terminie dodatkowym, stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Ci uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu z powrotem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według Twojej specyfikacji lub służących zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1 Nasz Sklep Internetowy umożliwia zdalną prezentację Produktów przez Sprzedawcę wraz z opisem ich cech i cenami sprzedaży. Jednocześnie udostępnia Ci możliwość składania Zamówień na te Produkty i zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.
5.2 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje w Sklepie Internetowym należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, a nie jako ofertę. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.
5.3 Promocje w Sklepie Internetowym zazwyczaj nie mogą być łączone, jednak zawsze warto sprawdzić warunki konkretnych promocji, ponieważ mogą one być korzystniejsze.
5.4 Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży w Sklepie Internetowym, należy poprawnie złożyć Zamówienie. Krok po kroku:
a) Znajdź interesujący cię Produkt w Sklepie Internetowym.
b) Wybierz odpowiednią ilość i rozmiar Produktu.
c) Dodaj Produkt do Koszyka. Pamiętaj, że dodanie do Koszyka nie oznacza jego rezerwacji.
d) Przejdź do zakładki Koszyk i sprawdź podsumowanie Zamówienia.
e) W Koszyku możesz edytować zawartość Zamówienia.
f) Kliknij "Potwierdź" i wypełnij wymagane dane.
g) Jeśli masz Konto, zaloguj się, aby dane do Zamówienia zostały uzupełnione automatycznie.
h) Wybierz metodę dostawy i płatności.
i) Zaakceptuj Regulamin i kliknij "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
j) Opłać Zamówienie.
Jeśli wybrany Produkt nie jest dostępny dla wybranej metody płatności lub dostawy, może to dotyczyć także innych Produktów w Zamówieniu.
Po złożeniu Zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
Zamówienie jest weryfikowane pod kątem możliwości realizacji.
Jeśli Zamówienie nie przejdzie pozytywnej weryfikacji, może zostać anulowane z różnych powodów, np. podanie fałszywych danych osobowych, złożenie Zamówienia automatycznie lub naruszenie Regulaminu.
Po weryfikacji otrzymasz e-mail potwierdzający lub informujący o anulacji Zamówienia.
Umowy Sprzedaży zawierane są osobno dla każdego Produktu, chyba że wynika to z innych regulaminów lub warunków Promocji.
W przypadku anulacji Zamówienia otrzymasz zwrot uiszczonych płatności.
Sprzedawca może przesłać paragon fiskalny elektronicznie, a jeśli żądasz faktury VAT, zostanie ona przesłana na twój adres e-mail.
Ostateczna cena, w tym podatki i koszty dostawy, będą widoczne podczas składania Zamówienia.
Po dostarczeniu Produktu otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku.
Dodatkowo będziesz informowany o statusie realizacji Zamówienia poprzez wiadomości SMS lub kontakt telefoniczny.
Informacje o statusie realizacji
Podsumowując, składanie Zamówienia w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez wybór Produktu, dodanie go do Koszyka, wypełnienie danych i akceptację warunków sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia lub informację o ewentualnej anulacji.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu składania Zamówienia, zawsze możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem udostępnionych danych kontaktowych.

6. LICENCJE

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez nas lub naszych kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Nam lub podmiotom, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Jesteś uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udzielasz Nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym nie jesteś uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, zobowiązujesz się uzyskać dla nas takie odpowiednie licencje.
3. Do umowy licencyjnej w zakresie możliwości jej wypowiedzenia przez analogię stosuje się postanowienia rozdziału III ust. od 32 do 40 Regulaminu.
7. PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNYM TREŚCIOM
1. Usługi dostępne w naszym Sklepie Internetowym, zgodnie z DSA, kierowane są do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmują:
a) opinie – możliwość wyrażania opinii na temat produktów;
2. Dbając o Twoje bezpieczeństwo podczas korzystania z naszego Sklepu Internetowego, podejmujemy wszelkie działania w celu eliminacji nielegalnych treści z naszych usług, natychmiast po ich zidentyfikowaniu i weryfikacji. Korzystając z naszego Sklepu Internetowego, zobowiązujesz się również do nieprzekazywania ani publikowania nielegalnych treści.
3. Nielegalne treści to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonych działań, nie są zgodne z obowiązującym prawem. Mogą to być treści naruszające prawa autorskie, dyskryminujące, obraźliwe, wulgarnie sformułowane, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste. Obejmują także prezentację Produktów i informacji o nich niezgodnych z wymogami prawem lub naruszających prawa innych podmiotów.
4. W przypadku opinii o Produktach, możesz je zamieszczać pod warunkiem, że faktycznie nabyłeś opiniowane Produkty. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji opinii, które:
a) wprowadzają w błąd;
b) są wynikiem wynagrodzenia;
c) zawierają elementy reklamy, marketingu lub odnoszą się do Lokowania Produktu;
d) zawierają linki zewnętrzne;
e) naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego;
f) zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe;
g) nie dotyczą Produktu.
5. Informacje o nielegalnych treściach mogą pochodzić od naszych użytkowników lub innych podmiotów, w tym od zaufanych podmiotów sygnalizujących, których zgłoszenia priorytetowo traktujemy.
6. Nie stosujemy automatycznej identyfikacji ani weryfikacji nielegalnych treści. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, po otrzymaniu informacji o ich wystąpieniu.
7. Jeśli zidentyfikujesz nielegalne treści w naszych usługach, masz prawo zgłosić nam to za pośrednictwem elektronicznego punktu kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
8. Po uzyskaniu informacji o nielegalnych treściach, natychmiast je usuniemy lub uniemożliwimy dostęp do nich.
9. W przypadku przekazywania nielegalnych treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, możemy podjąć następujące działania:
a) ograniczyć widoczność informacji lub uniemożliwić dostęp do nich;
b) zawiesić lub zakończyć płatności pieniężne;
c) zawiesić lub zakończyć świadczenie usług;
d) zawiesić Konto lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Po podjęciu decyzji wraz z uzasadnieniem poinformujemy Cię o niej na adres e-mail zgłaszającego oraz zainteresowanego odbiorcy usługi.
11. Działamy z poszanowaniem praw podstawowych naszych użytkowników oraz zasad wolności wypowiedzi i informacji. Zainteresowanym odbiorcom przekazujemy uzasadnienie podjętych przez nas ograniczeń.
12. Masz prawo do złożenia skargi, jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją lub jej uzasadnieniem. Skargę możesz złożyć elektronicznie za pomocą naszego punktu kontaktowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. 13. W przypadku częstych i bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, po uprzednim ostrzeżeniu możemy zawiesić rozpatrywanie ich przez okres do 12 miesięcy.
14. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku otrzymania nakazu od właściwego organu, podejmiemy działania w nim określone lub udzielimy wymaganych informacji. Poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego nakazu oraz podjętych działaniach.
15. Więcej informacji na temat przeciwdziałania nielegalnym treściom znajdziesz na naszej stronie internetowej.

8. REKLAMACJE TOWARU

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Produktu z umową trwa przez okres 2 lat od daty jego wydania.
2. Masz prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
3. W ramach reklamacji możesz żądać od Sprzedawcy naprawy, wymiany Produktu, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
4. Dodatkowe informacje na temat przysługujących Ci praw wynikających z niezgodności Produktu z umową znajdziesz w zakładce Reklamacje Sklepu Internetowego.
5. Reklamację możesz złożyć poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego wraz z Produktem.
6. Po złożeniu reklamacji, możesz otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni.
7. Jeśli udostępniamy funkcję generowania reklamacji elektronicznie, będziesz o tym poinformowany na stronie Sklepu Internetowego.
8. Odpowiedź na Twoją reklamację otrzymasz na wskazany adres e-mail lub numer telefonu.
9. Niezależnie od reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z umową, może przysługiwać Ci uprawnienie do reklamacji z tytułu gwarancji, jeśli została udzielona.
10. Udzielenie gwarancji następuje poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego określającego Twoje prawa i obowiązki w przypadku niezgodności Produktu z oświadczeniem gwarancyjnym.

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Masz 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
2. Aby skorzystać z dodatkowego prawa do odstąpienia, Produkt musi być kompletny, nieużywany i zwrócony w określonym terminie.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży to możliwość zwrotu Produktu bez podawania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, chyba że określono inaczej.
4. W przypadku dodatkowego prawa do odstąpienia, Produkt musi być zwrócony w określonym terminie, aby odstąpienie było skuteczne.
5. Oświadczenie o odstąpieniu można przesłać w różny sposób, ale zaleca się skorzystanie z elektronicznego systemu zwrotów lub wysłanie listownie na wskazany adres.
6. Jeśli skorzystałeś z kredytu konsumenckiego na zakup, zwrot płatności zostanie dokonany na konto kredytodawcy.
7. Koszty dostawy związane z odesłaniem Produktu zostaną zwrócone, chyba że wybrałeś inny sposób dostawy niż najtańszy standardowy.
8. Sprzedawca zwróci Ci płatność w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
9. Musisz zwrócić Produkt do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
10. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował odbioru Produktu, może zatrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dowodu jego odesłania.
11. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z używania go w sposób inny niż konieczny do jego sprawdzenia.
12. Istnieją przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie będzie miało zastosowania, takie jak produkty związane z higieną lub specjalnie dostosowane do Twoich potrzeb.
13. Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, w których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie będzie miało zastosowania, co zostało określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.
14. Przykłady takich sytuacji obejmują produkty wyprodukowane według Twoich indywidualnych specyfikacji lub służące do zaspokojenia Twoich zindywidualizowanych potrzeb.
15. Ponadto, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić po otwarciu z powodów higienicznych lub zdrowotnych.
16. Warto zauważyć, że również produkty, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami, nie podlegają prawu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

10 UMOWY Z KLIENTEM BIZNESOWYM

1. Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów Biznesowych i ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z pozostałą częścią Regulaminu.
2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem Biznesowym w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności lub dostawy, a także może wymagać dokonania przedpłaty.
4. Po wydaniu Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę, korzyści i ciężary związane z Produktem, a także ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Klienta Biznesowego.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta Biznesowego.
6. Możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług lub umowy licencyjnej zawartej na podstawie Regulaminu przez przesłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
7. My, nasi pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta Biznesowego za wszelkie szkody, chyba że zostały one umyślnie spowodowane.
8. Wszelkie spory między nami, a Klientem Biznesowym podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FOOTBALL MASTERS.
9. W stosunku do Klientów Biznesowych zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
10. W stosunku do Klientów Biznesowych nie mają zastosowania ustalenia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz postanowienia dotyczące reklamacji.

11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w zakładce "Polityka Prywatności" dostępnej w Sklepie Internetowym.

12 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa produktów z naszego Sklepu Internetowego odbywa się na terenie Polski.
2. Dostawa produktu może być odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, np. oferujemy darmową dostawę przy określonej wartości zamówienia lub dla wybranych produktów.
3. Sposoby dostawy i ich koszty są widoczne na stronie "Czas i metody dostawy" w trakcie składania zamówienia oraz przedstawione do wyboru.
4. Dostępność metod dostawy może zależeć od produktów w zamówieniu lub wybranej formy płatności.
5. Zamówione produkty zostaną dostarczone w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty zamówienia, chyba że istnieją uzasadnione powody opóźnienia, ale nie dłużej niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

13 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Przysługuje Ci prawo do skorzystania
z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresami: 
a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b) https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_pl.htm
3. Dodatkowo pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią naszego zobowiązania do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 Regulamin obowiązuje od dnia 09.04.2024 r.
2. Mamy prawo dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Tobą, a Nami lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie.
c) zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcji lub usług objętych Regulaminem.
15. W przypadku zmiany w Regulaminu, udostępnimy Ci jego tekst jednolity poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Ciebie podczas zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną adres e-mail.
16. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez nas informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta przed zmianą Regulaminu.
17. Ust. 14-16 nie dotyczą zmiany Regulaminu w rozdziale IX dotyczącym Klientów Biznesowych, w stosunku, do którego zmiany mogą być dokonywane bez podania przyczyn i w każdym czasie.
18. Umowy zawierane Sklepi Internetowym zawierane są w języku polskim.
19. Sklep Internetowy nie zapewnia dodatkowych środków komunikacji online, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3a Praw Konsumenta.
20. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcji lub usług na podstawie umowy o świadczenie usług oraz poprawności udostępnianych danych. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
21. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://masterfutbol/regulamin, gdzie można w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jej wydruk. Regulamin jest udostępniany Ci każdorazowo najpóźniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy, jak również przekazywany Ci w formie e-mail niezwłocznie po jej zawarciu, nie później niż w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
22. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzystasz.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem.

pixel